4ART

PREAMBUL
Arta contemporană românească urmează un drum firesc, ascendent, un drum care se supune – uneori foarte strictă, alteori alegând libertatea în exprimare – influențelor artistice din Europa și din spațiul American al anilor 2000.
Tinerele generații de artiști vizuali încearcă mereu să fie în pas cu aceste influențe, neuitând însă de stilul propriu fiecăruia, acea parte definitorie a personalității artistului, acea amprentă care îl face recognoscibil și inconfundabil.

CINE SUNTEM?
Într-o societate aflată mereu în schimbare, arta vizuală este într-o căutare continuă. Datorită acestui fapt, dar mai ales ca răspuns în fața unui asalt de personaje care descoperă această parte a vieții și care o realizează mai mult ca pe un hobby (ignorând etapa studiilor de atelier), se înființează, în toamna anului 2012, grupul 4ART.
4ART privește lumea contemporană prin ”ochii” ARTEI PLASTICE de bună calitate.

Membrii grupului ALINA MANOLE, CRISTIAN CRESTINCOV, RĂZVAN STANCIU  au punctat în C. V.-urile lor etape importante în pregătirea profesională a acestui univers creativ.
Deși provin din doemnii diferite ale artei – graphic design, sculptură, pictură de șevalet și conservare-restaurare pictură murală – au stiluri cei deosebesc, îi unește totuși studiul desenului, al cromaticii și al compoziției, reușind să racordeze printr-o juxtapunere echilibrată și armonioasă
propriile creații. Toate acestea creează o unitate în diversitate.

CE NE PROPUNEM?
Începând cu prima noastră expoziție – ART 4 You in Autumn – ne dorim să promovăm ARTA atât în spațiile convenționale – galerii, muzee, teatre etc. – cât și în spații neconvenționale – cafenele, hoteluri, săli ce organizează evenimente etc. Acest demers are drept prim scop crearea unui dublu dialog: pe de o parte cel al ceatorului cu publicului larg, pe de altă parte dialogul dintre public și opera de artă, operă ce devine prin expunerea ei în alte spații decât în muzee, mai apropiată de oameni.
Prin expunerile în locații neconvenționale ne propunem să atingem și latura educațională realizând o formare a gustului estico-plastic, prin comunicarea vizuală, o formare utilă pentru toți oamenii, dar mai ales pentru tânăra generație.

ALINA MANOLE.

Tânăra, aperent timidă, are deja la activ pe lângă studii în domeniul artei, o bogată exepriență pe simezele bucureștene. Creația ei este una matură. Alina are deja un stil propriu, o amprentă inconfundabilă dată de tușa gestuală.
Baza compozițiilor ei se constituie din stăpânirea studiului desenului. Cromatica pare a fi una acidă, stridentă uneori. Aceasta se întâmplă la o privire superficială a lucrărilor sale, însă, aprofundând subiectul vom descoperii o temperare a suprafeței realizată prin juxtapunerea armonioasă și echilibrată a culorilor, dar și a non-culorii negru, folosit ca accent. Elementele de limbaj plastic sunt alăturate într-o alchimie perfectă, alchimie ce se racordează cu diversitatea subiectelor pretext.
Toate acestea crează un univers scenografic în care compozițiile Alinei Manole emană distincție și eleganță.

CRISTIAN CRESTINCOV.

Modelatorul mereu nemulțumit , aflat în fața operei sale , are rare momente în care este mulțumit, și atunci se grăbește s-ă transpună lucrarea într-un material finit, cum ar fi ; bronzul , ipsosul sau rășina , o etapă de lucru care-l face să nu-și scimbe părerea despre lucrări într-o singură clipă .
Experiența sculptorului , deja dobândită din cei 14 ani de practică , făcută în parallel cu studiile liceale și universitare obținute la București ,se poate lesne observă prin acele texture , tușe și amprente simțite și imediat lăsate pe suprafața lucrărilor sale . Care uneori îmbină figurativul cu abstractul , alteori pornesc de la semne și creații ale naturii trecând prin imaginația artistului , ca s-ă capete o formă caracteristică stilului modern , și totodată avându-și izvorul de inspirație în Arta Egipteană , Arhaică și Etruscă .
Stilul , expozițiile și activitatea lui Cristian Crestincov pe parcursul anilor începe să lase amprente vizibile în Arta Contemporană Românească .

RĂZVAN STANCIU.

O personalitate puternică și matură, în același timp complexă. Artistul vizual crează un univers din diversitatea subiectelor pretext. De la naturi statice, la peisaje, până la arta figurativă și cea abstractă, toate sunt abordate de către Răzvan în compozițiile sale.
Sufletului său îi rămâne apropiat portretul. O specie a artei plastice care este abordată din ce în ce mai puțin în ultima perioadă.
Portretele sale sunt ale unor personalități cu o amre demnitate, personalități din cultura românească sau din cea internațională. Oameni plini de eleganță cu o mare verticalitate în lumea contemporană într-o continuă schimbare. Lucrările echilibrate sunt completate într-un mod original de cromatica dinamică și de stăpânirea desenului. Universul lui Răzvan Stanciu se conturează într-un mod firesc și deplin aducând în spațiul contemporan notă de muzicalitate vizuală.

PETRE-EMANUEL GHERGU.

 Petre-Emanuel Ghergu a facut parte din grupul 4Art pana in luna septembrie a anului 2013, moment in care din motive obiective, a incetat sa mai activeze impreuna cu grupul 4Art.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: