licitație de artă pentru înființarea primei școli de muzică veche din România

Muzeul Țăranului Român – Studioul „Horia Bernea”

Miercuri, 28 noiembrie 2012, de la orele 19, la Muzeul Naţional al Ţăranului Român, va avea loc licitaţia de artă dedicată înfiinţării şi înzestrării primei Şcoli de Muzică Veche din România. Licitaţia va cuprinde opere realizate de unii dintre cei mai importanţi artişti români contemporani.
Toate operele au fost donate de către artişti, iar fondurile vor fi folosite pentru achiziţionarea de instrumente specifice muzicii vechi, partituri şi lucrări teoretice ce vor fi puse la dispoziţia elevilor, pentru studiu şi documentare. În plus, vor fi acordate burse de studiu elevilor merituoşi cu situaţie financiară dificilă.

Catalogul licitației poate fi consultat la adresa http://www.medievalpraxis.ro/licitatie/Catalog.pdfŞcoala de Muzică Veche este o necesitate în oferta educaţională artistică în România, unde muzica veche nu se regăseşte aproape deloc în programele instituţiilor de învăţământ, în special la nivel preuniversitar, în ciuda unui interes real din partea publicului pentru aceste genuri muzicale.
Pretutindeni în Europa, muzica veche cucereşte teren, cu o reţea dinamică şi bine închegată de muzicieni şi un public numeros şi entuziast, din ce în ce mai tânăr. România se racordează treptat acestor evoluţii, şi este timpul ca o nouă generaţie de muzicieni, dar şi de ascultători cunoscători să se formeze şi la noi în ţară. Or muzicienii de valoare se formează doar prin instruire încă de la vârste mici. De aceea, în primăvara anului 2013, prima Şcoală de Muzică Veche din România îşi va deschide porţile, aşteptându-şi micii muzicieni, cărora le va pune la dispoziţie tot necesarul pentru studiu şi documentare.
Astfel, participând la Licitaţie, obţineţi un dublu câştig: o operă de artă de mare valoare şi şansa de a fi pus o cărămidă la temelia unei noi generaţii de muzicieni specializaţi în muzică veche, pe care peste câţiva ani vom avea cu toţii bucuria să îi ascultăm pe scenele baroce şi renascentiste ale Europei.

Alina Manole
„Silueta neagră”, 2011.
Acrylic pe pânză
60×80 cm.
Valoare estimativă:
€ 300-500
Valoare de pornire: € 250 Alina Manole este o tânără ce face parte din arta contemporană. La vârsta când noua generație își caută un stil propriu, Alina dă dovadă de o reală maturitate, ducând plastica românească într-un cadru ce emană eleganță și distincție. Varietatea temelor aduse în discursul său artistic demonstrează cunoașterea și stăpânirea desenului, a cromaticii și a principiilor compoziționale echilibrat juxtapuse.
Centrul universului Alinei Manole rămâne, însă, corpul uman care este trecut prin filtrul propriei imaginații și realizat prin tehnici diverse.
Prin lucrarea ,,Black Silhouette” artista creează o stare de introspecție. Aceasta este potențată de poziția nudului feminin, care este așezat cu spatele spre privitor. Cromatica este și ea una importantă, dând un plus de originalitate subiectului. Roșul, albastrul și ocru-galben, culori primare, ne duc cu gândul la femeia primordială, Eva. Lumina ce înconjoară silueta creează acel spațiu divin, însă atât pata cromatică a roșului ce invadează o parte a acestui spațiu, cât și accentele nonculoare negru ne duc cu gândul la starea căderii în păcat. Toate acestea sunt completate de dinamismul tușei – tușe caracteristică amprentei artistei – dinamism ce pune în evidență tocmai această stare de agitație, de regret a pierderii ordinii primordiale.
Prin lucrările sale, Alina Manole aduce un suflu nou plasticii românești, creând o întreagă scenografie a universului interior al omului secolului XXI.

Petre Ghergu
„Liniște”, 2012.
acuarelă pe hârtie
6,7/6,7 cm
Valoare estimativă:
€ 80-150
Valoare de pornire: € 50

Petre Ghergu
„Poarta”, 2012.
tehnică mixtă pe hârtie
7,5/7,5 cm
Valoare estimativă:
€ 80-150
Valoare de pornire: € 50

 Petre-Emanuel Ghergu, artist vizual al noii generații, cu multiple căutări în domenii diferite ale artei, de la
design-ul vestimentar la restaurarea monumentelor, este preocupat de tot ceea ce presupune universul uman alcătuit din întrebări teologice. Domeniul teologiei creștine nu-i este străin, astfel tânărul reușește să exprime, apelând la arta minimalistă și la cea abstractă, idei profunde. Petre-Emanuel Ghergu oferă spre colecționare două lucrări de mici dimensiuni, ce au ca punct de plecare stări ale ființei umane.

 Lucrarea ,,Liniște” este o compoziție ce creează un dialog între orizontale și verticale, între linie și formă. Dacă orizontalele ne duc cu gândul la relaxare, la o stare de latență, verticalele aduc o continuă sete spre înălțare, spre o ascendență a sufletului uman către starea de liniște divină, de mântuire. Non-culorile sunt folosite pentru a sublinia pe de o parte renunțarea la cele ale acestei lumi, pe de altă parte, prin micul pătrat din partea stângă – pătrat ce este alb – este adusă în prim-plan starea de echilibru și de lumină a sufletului ce se află în ascensiune spre Divinitate.

 Compoziția ,,Poarta” pune în lumină o aducere aminte asupra celor ce au existat. Prin textul central, această poartă devine un fel de testament, de hrisov al generațiilor. Crucea și pata cromatică de roșu ne trimit cu gândul la jertfa generațiilor. De asemenea, sunt prezente aici non culorile: alb și negru, dar și rezultatul amestecului lor fizic: griul valoric. Și de această dată ele duc spre dialogul dintre renunțare și ascensiune, dintre răul ce se află în această lume și binele divin. Prin întreaga sa căutare, artistul vizual oferă un discurs ce are drept parte centrală memoria, ascensiunea spre Dumnezeu, dar și liniștea stării paradisiace.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: